slide entities
Download slide về Entities and SEO chuẩn nhất

Trong năm ngoái, Google và Bing đều cho thấy sự chuyển hướng sang kết quả tìm kiếm dựa trên thực thể như một phần trong quá trình phát triển của họ. Google đã đánh dấu điểm này với các đoạn mã chi tiết và Sơ đồ tri thức, và Bing hiện đã nâng cao vị thế trên kết quả tìm kiếm cá nhân với Ảnh chụp nhanh Bing. Tìm hiểu cách bạn có thể áp dụng các chiến lược để luôn dẫn đầu trong thế giới kết quả tìm kiếm ngữ nghĩa mới.


Link tải https://docs.google.com/presentation/u/3/d/1g2ufyWf_j6LGGDBoKKUYE1VK_Ezv6IzT/edit?usp=drive_web&ouid=114120609765025452070&rtpof=true

Avatar of Cô Kim Branding

Cô Kim Branding là một nhà tư vấn thương hiệu, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp. Website SEO này giúp các bạn học SEO bằng video của các PRO SEOer nước ngoài chuyên nghiệp.