Hướng dẫn cách khắc phục các hành động Pure Spam của Google cùng với Matts Cutts

Hướng dẫn cách khắc phục các hành động Pure Spam của Google cùng với Matts Cutts

Google đã phát hành 1 series gồm 7 video được thiết kế để giúp các webmasters giải quyết các vấn đê về spam mà được nhận thấy trên website của họ. Google Webmaster Tools đã cung cấp những chi tiết tỉ mỉ hơn về tại sao 1 website có lẽ bị phạt penalty, và những […]