in

Làm thế nào tránh trùng lặp nội dung khi sử dụng nhiều tên miền chung một web ?

Liệu có phải Google Authorship có ảnh hưởng đến traffic của Website?

1. Nếu trường hợp hay nhất, lý tưởng nhất là mỗi tên miền đều có 1 hosting riêng, web riêng và nội dung khác nhau.

2. Trong trường hợp bạn muốn tận dụng lại website hiện có, bạn nên điều chỉnh để tránh việc trùng lắp nội dung khi làm SEO, cụ thể: Giả sử bạn có 2 tên miền domain1.com và domain2.com

a. Xác định landing page khi làm SEO, ta sẽ thay đổi nội dung tại landing page (trong trường hợp landing page là trang chủ ta làm ngay trang index.php)

b. Cần thay đổi nội dung của thẻ Title, tên file hình (nếu cần) và Nội dung bài viết của landing page:

Code:
Code :
 if( ($_SERVER['HTTP_HOST']=="www.domain1.com") || ($_SERVER['HTTP_HOST']=="domain1.com") ){

   $titleTag="<title> ... </title>";
   $headerDIV="<div> ... </div>";
   $logoImg="keyword-1.png";

}elseif( ($_SERVER['HTTP_HOST']=="www.domain2.com") || ($_SERVER['HTTP_HOST']=="domain2.com") ){

   $titleTag="<title> ... </title>";
    $headerDIV="<div> ... </div>";
    $logoImg="keyword-2.png";

}

c. Phần còn lại là echo các biến tại những vị trí cần hiển thị trong landing page.

Ghi chú: Đây chỉ là 1 ví dụ để xử lý tại trang landing page, ví dụ này không giải quyết được việc trùng lắp cả 1 site.

What do you think?

Written by Cô Kim Branding

Cô Kim Branding là một nhà tư vấn thương hiệu, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp. Website SEO này giúp các bạn học SEO bằng video của các PRO SEOer nước ngoài chuyên nghiệp.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
Thông tin SEO : Tầm quan trọng của Internal linking structure

Tầm quan trọng của Internal Linking Structure

Hướng dẫn SEO toàn diện như Backlinko 2021